Odborné skupiny

V rámci OSS Alliance působí několik odborných skupin, zde najdete základní informace o skupinách i o jejich členech.

Odborná skupina pro Czech Open-Source repository

Kratochvíl, Josef (PC HELP)

Chlouba, Martin (OSS Alliance)

Odborná skupina pro školství a výzkum

Dvořák Martin (BENETA.cz)
*1975, Martin Dvořák vystudoval obor Provoz a ekonomika na ČZU v Praze a tamtéž pokračoval v postgraduálním studiu oboru Informační management. Studoval marketing a management v Institutu pro mezinárodní studia v Tel Avivu a v Dublinském institutu technologií v Dublinu. V rámci časových možností publikuje v tištěných a internetových médiích příspěvky týkající se využití internetových technologií. Zabýval se i lektorskou činností v oboru ICT. V roce 2003 spoluzaložil softwarovou společnost BENETA.cz implementující internetová open source řešení, kde působí v pozici ředitele společnosti.

Moc, Michal (FJFI ČVUT Děčín)

Wagner, Jan (Česká škola)

*1956, je absolventem VŠST v Liberci, obor ASŘ, dále studoval postgraduálně na VŠE v Praze. Od roku 1986 pracuje externě jako lektor ICT kursů a v letech 1997-2004 učil na ZŠ a SŠ. Od roku 1994 spolupracoval s odbornými periodiky se zaměřením na ICT: Computer, Connect!, CHIP, Win a dalšími. Od roku 1998 publikuje převážně na WWW na odborných e-zinech Svět Namodro, Živě, LUPA a nyní Česká škola. 2004-5 byl členem výkonného výboru Jednoty školských informatiků, v letech 2004-7 byl členem poroty soutěže eLearning na festivalu TECHFILM. Zúčastnil se i řady odborných konferencí s příspěvky s problematikou informační gramotnosti, eLearningu nebo OSS/FS, například: Prague Internet World 1999-2000, Schola Nova 2004, OSS/FS ve školství 2004, Emtech 2005, LinuxExpo 2007, eLearning 2007 a dalších.

Odborná skupina pro veřejnou správu

Kejzlar, Tomáš (MěÚ Děčín)

  * 1974, Tomáš Kejzlar je od roku 1993 zaměstnancem MÚ Děčín na pozici informatika. Zde se mimo jiné snaží o prosazení open-source technologií, kterým se sám několik let věnuje. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU Praha, obor veřejná správa a regionální rozvoj. Studium zakončil diplomovou prací na téma Možnosti integrace Open Software v rámci informačních systémů veřejné správy. Spolupracuje s několika školami při nasazování Linuxu na serverech a učebnách. Ve volném čase se mimo jiné věnuje využití Linuxu při komponování hudby.

Šafář, Luděk (EMC)

*1976, Luděk Šafář vystudoval Vysokou školu Ekonomickou, obor Mezinárodní obchod. Po ukončení studia působil téměř 2 roky ve společnosti Microsoft na pozici Software Engineer / Localisation Coordinator. Od roku 2002 pracoval na pozici Professional Services Manager v SuSE CR.

Odborná skupina pro Open Source

Franc, Pavel (Czilla)
*1978, Pavel Franc je absolventem Kansas State University, USA (Master of Science). V současně době dokočuje magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Pavel Franc je zakládajícím členem projektu CZilla, kde má na starosti Firefox a Thunderbird, dříve spolupracoval také s českým týmem KDE. V letech 2003-2004 pracoval jako project manager v IT společnosti 1studio s.r.o, v současnosti věnuje veškerý svůj čas vývoji a popularizaci produktů Mozilla.org.

Hnídek, Jiří (Blender3D)
*1981, vystudoval Fakultu mechatroniky a meziooborových inženýrských studií na Technické univerzitě v Liberci. V současné době pokračuje v doktorandském studiu na TUL na Katedře aplikované informatiky. V roce 2003 se stal aktivním vývojářem programu Blender a na jeho vývoji se podílel i v rámci své diplomové práce. Stejně je tomu i v případě jeho disertační práce.

Janík, Pavel (OpenOffice.org)

Koutský, Lukáš (FJFI ČVUT)