Licence

Licence vydané v rámci projektu GNU zaručují uživatelům svobodného software a dokumentace patřičná práva (více viz [Svobodný software]). Tyto licence nejsou jediné, které je možno pro svobodný software použít. Existuje také mnoho licencí, které jsou s nimi kompatibilní a umožňují tedy šíření aplikací coby svobodného software, aniž by měly cokoliv společného s projektem GNU. Seznam těchto licencí je umístěn na [oficiálním webu] GNU projektu. 

GNU General Public License v. 3

28. června 2007 Free Software Foundation (FSF) zveřejnila třetí verzi své GNU General Public License (GNU GPL). V průběhu osmnácti měsíců předcházejících zveřejnění nadace zahájila nebývalou veřejnou diskusi, publikovala čtyři návrhy na webu a shromažďovala názory veřejnosti prostřednictvím speciálně pro tento případ napsané webové aplikace, která umožňovala označit a okomentovat kterékoliv části návrhů. Kromě toho FSF vytvořila čtyři výbory pro diskuse navrženy tak, aby reprezentovaly širokou škálu dotčených, od velkých firem až po soukromé uživatele.

Licenci najdete na www.gnugpl.cz/v3.

GNU General Public License v. 2

Toto je hlavní a původní licence projektu GNU. Zaručuje uživateli nejširší práva. Pokud se programátor rozhodne šířit svůj program pod licencí GNU GPL, zavazuje se příjemci tohoto programu poskytnout stejná práva, jaká má on sám nebo jaká mu byla prostřednictvím GPL poskytnuta. Tak je zajištěno, že svobodný kód nemůže být využit v kódu proprietárním.

Licenci najdete na www.gnugpl.cz/v2.

GNU General Public License v. 1

Nejmladší z licencí vystavených Free Software Foundation pro projekt GNU je Free Documentation License. Vychází z GNU GPL, ale je určena pro svobodné šíření dokumentace, nikoliv software. V současné době je pod tuto licenci převáděna veškerá dokumentace k projektu GNU. K dispozici je už i několik velice kvalitních publikací.

Licenci najdete na www.gnugpl.cz/v1.