Historie

Organizace OSS Alliance (nebo chcete-li Společnost pro výzkum a podporu open-source) byla založena v roce 2005 pod záštitou Ministerstva vnitra ČR a FJFI ČVUT v Praze. Cílem organizace již od jeho založení byla propagace myšlenky využívání open-source a otevřených řešení a formátů ve veřejné správě ČR.

K OSS Allianci se velice brzy přidala řada partnerů - IBM, Novell, Sun Microsystems, Software602, SGI a řada dalších z řad menších firem, ale také zástupců veřejné správy, školství a open-source projektů - tito zástupci se zformovali do tzv. odborných skupin OSS Alliance.

Organizaci se podařilo zrealizovat řadu významných projektů a navázet spolupráci s open-source projekty v ČR a zahraničí nebo podobnými organizacemi v Evropě.

V roce 2008 získala organizace záštitu Ministerstva vnitra ČR a Českého helsinského výboru. Za svou existenci podpořila i zrealizovala velkou řadu projektů, více informací o činnosti se dozvíte v sekci realizované projekty.