Proběhlé akce

 

Linux v českých firmách 2008

Kromě informací o tom, proč se Linux prosazuje v současných firmách stále častěji a jaké trendy lze očekávat do budoucna se dozvěděli účastníci více o operačním systému Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10, aplikacích pro Identity management, teaming či conferencing, dále jsme představili serverové technologie IBM včetně širokého portfolia blade serverů.

OpenGovernment 2008

Firmy i města migrují na open-source a uživatelé nezůstávají stranou. Jaké jsou zkušenosti s uživateli a jejich postojem ke změně? To bylo hlavní téma třetího ročníku konference OpenGovernment 2008 pořádané OSS Alliancí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR v rámci veletrhu LinuxExpo.

Moderní škola na linuxu 2007

  •  

Organizace OSS Alliance ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádala konferenci s názvem "Moderní škola na Linuxu". Přednášející přezentovali možnosti využívání open-source a linuxových řešení v oblasti vzdělávání. Bylo to poprvé v historii, kdy se přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zabývá myšlenkou open-source. 

 

OpenGovernment 2007

Druhý ročník konference Open Government 2007 pořádalo znovu Ministerstvo informatiky ve spolupráci s organizací OSS Alliance - účastníci se dozvěděli o možnostech nasazení open-source softwaru ve státní správě.

Open Government 2006

  •  

Ministerstvo informatiky ve spolupráci s organizací OSS Alliance připravilo konferenci "Open Government 2006: Open Source ve veřejné správě". Cílem tohoto setkání bylo zástupcům veřejné správy zprostředkovat zkušenosti s nasazením softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source Software, OSS) a nabídnout praktické ukázky jeho využití. Na konferenci druhý den navázala akce Evropské komise v rámci programu IDABC nazvaná "Implementing Open Source Software in Public Administration: Problems and Solutions" (Nasazení Open Source softwaru ve veřejné správě: problémy a řešení).