O organizaci

Cílem sdružení, které je neziskovou organizací, je pomáhat správním orgánům při řešení otázky, zda je vhodné přejít / nepřejít na Open Source (software s veřejně přístupným zdrojovým kódem) a jejich následné využívání pro činnost státní správy, samosprávy i soukromého sektoru. Stejně tak i podpora svobodného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, otevřených standardů a bezpečnosti v oblasti softwaru, dat a telekomunikací. V neposlední řadě i v souladu s celoevropskou standardizací a doporučeními Evropské unie podporovat rozvoj Open Source systémů. Mezi další aktivity sdružení patří zejména:

 • informování o možnostech využití Open Source řešení ve státní sféře,
 • sledování programů EU spojených s využíváním Open Source a otevřených standardů,
 • příprava doporučení pro ČR o využívání Open Source,
 • poskytování informací a konzultací z oblasti Open Source pro MI ČR a další instituce,
 • vypracovávání odborných studií, statistik a projektů,
 • správa internetových stránek a shromažďování dokumentů z oblastí Open Source,
 • řešení právních otázek včetně problematiky autorského práva a ochrany osobních údajů,
 • pořádání konferencí a přednášek na téma Open Source a free software,
 • podpora ostatním Open Source projektům a aktivitám,
 • popularizací této technologie a jejích výhod mezi veřejností,
 • podporou výměny informací mezi členy a státní správou,
 • vyhledáváním problémových oblastí a navrhováním řešení,
 • podílením se na přípravě analýz a studií,
 • informováním svých členů, médií a veřejnosti o aktuálním vývoji v zahraničí a v ČR.