Otevřenost datových schránek

Na základě častých dotazů z řad obcí a úřadů i jiných subjektů používajících alternativní systémy pro přístup k datovým schránkám jsme připravili samostatnou stránku věnovanou této problematice. Stránka bude průběžně doplňována o další informace.

Hlavní stanovisko organizace OSS Alliance ale je, že datové schránky jsou jako jeden z mála velkých projektů ve veřejné správě ČR dostupné právě i pro uživatele alternativních operačních systémů jako je Linux nebo MacOS X.

Články: